Přihlásit
 
 
Možnosti
Registrace
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Petr Bednář - TANÁRE (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající
Petr Bednář - TANÁRE, Mánesova 781, 252 28 Černošice je společností, zabývající se prodejem elektrických, elektromechanických a elektromagnetických zámků a souvisejícím zbožím.

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či a nijak zneužity s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese: www.tanare.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceny

Ceny jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávat je možno výhradně následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronickém obchodu na www.tanare.cz (dále jen "tanare.cz")
- telefonicky: +420 251 640 082

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje:
- jméno a příjmení
- adresu dodání zboží
- telefon
- způsob platby
- způsob doručení

VII. Odstoupení od smlouvy - platí pro koncové spotřebitele

1. Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:............". Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze. e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

2. Odstoupení od smlouvy v případě, že zákazník odebral zboží osobně v provozovně prodávajícího V případě, že objednávka byla přijata jakýmkoliv způsobem nabízeným prodávajícím (včetně e-shopu), ale byla vyřízena v kamenném obchodě a zboží bylo převzato osobním odběrem, má kupující nárok odstoupit od smlouvy do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Buď má možnost postupovat stejně jak je popsáno v předchozím odstavci č. 1, tj. písemně a poštou nebo zboží spolu s kopií dokladu o koupi osobně doručit na adresu prodávajícího.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
d) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

X. Dodací podmínky

- dobírkou: Dodávka zboží je realizována prostřednictví služeb Obchodní balík České pošty a to na dobírku a nebo firmou Geis CZ. Zákazník přebere objednané zboží a zaplatí kupní cenu kurýrovi. Platby jsou přijímány výhradně v české měně. Adresa dodání se musí nacházet na území České republiky nebo Slovenské republiky.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 12.5.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Reklamační řád

  • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje (odeslání).
  • Pokud výrobce stanovil pro zboží prodlouženou záruční dobu, je ke zboží přiložen záruční list, kde je toto uvedeno.
  • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistit případné zjevné vady.
  • V případě, že se při používání zboží projeví skrytá vada, je kupující povinen uplatnit záruku na zboží dodané prodávajícím bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
  • Spolu s reklamovaným zboží je nutné předložit doklad o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
  • Reklamované zboží zašle kupující spolu s popisem vady a dokladem o zakoupení poštou na adresu v místě sídla prodávajícího:
 
Petr Bednář - TANÁRE, Mánesova 781, 252 28 Černošice, telefon: +420 251 640 082, fax: +420 251 640 082, e-mail: info@tanare.cz